Nakula Satriya Ing

Nakula Satriya Ing. Raden janaka satriya ing madukara. Raden nakula merupakan putra kembar pasangan dari raden pandu dewanata dan dewi madrim.

Nakula (Bahasa Jawa)
Nakula (Bahasa Jawa) from thesmellofbooks9.blogspot.com

Raden nakula satriya ing gumbiratalun / bumi retawu; Gatotkaca dadi satriya pringgondani sing ora liya yaiku. Jeneng nakula lan sadewa dipikolehi saka ngalahake jin nalika ana ing alas wanamarta.

Abimanyu Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia Bebas From.

25 jenenge satriya lan kasatriyane. Raden nakula, satriya ing sawo jajar. Lesmana satriya ing saroja binangun.

47+ Werkudara Satriya Ing Brainly Pics.jenenge Satriya, Ratu, Pandhita Lan Kasatriyane.

Raden nakula merupakan salah satu dari pandawa. Raden puntadewa uga diarani yudhistira, manggon ing amarta. Raden nakula satriya ing gumbiratalun / bumi retawu;

Raden Werkudara Satriya Ing Jodhipati.

Abimanyu satriya ing plangkawati r. Raden pandhu dewanata karma karo dewi kuthi kagungan putra yaiku puntadewa, ratu ing ngamata, raden werkudara satriya ing jodipati, arjuna satriya ing madukar, lan karo. Pandhawa kang swarane gedhe lan.

Nakula Minangka Satriya Ing Sawojajar Dene Raden Sadewa Minangka Satriya Saka Bumiretawu.

Satriya kang manggon ing sawojajar iki kondhang amarga lantip ing prekara usada. Nakula satriya ing sawojajar lan sadewa satriya ing bumi retawu. Wiwit isih bayi, nakula lan sadewa wis dadi bocah lola, tanpa rama lan ibu.

Raden Pandhu Dewanata Karma Karo Dewi Kuthi Kagungan Putra Yaiku Puntadewa, Ratu Ing Ngamata, Raden Werkudara Satriya Ing Jodipati, Arjuna Satriya Ing Madukar, Lan Karo.

Raden anoman satriya ing kendhalisada 3. Pada kesempatan kali ini ruangstudi. Kurawa berumlah 100, namun wujud wayang berjumlah 100 itu tidak banyak yang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *