Werkudara Satriya Ing

Werkudara Satriya Ing. 47+ werkudara satriya ing brainly pics.jenenge satriya, ratu, pandhita lan kasatriyane. Prabu arjuna sasra ratu ing negara maespati.

Werkudara Iku Satriya Ing Latihan Online
Werkudara Iku Satriya Ing Latihan Online from latihan-online.com

Raden pandhu dewanata karma karo dewi kuthi kagungan putra yaiku puntadewa, ratu ing ngamata, raden werkudara satriya ing jodipati, arjuna satriya ing madukar, lan karo. Mau dijawab kurang dari 3 menit? Prabu abiyasa ratu ing negara ngastina.

Gatotkaca Andalane Para Bathara Gatotkaca Yaiku Putrane Raden Werkudara Salah.

100 + jenenge satriya, ratu, pandhita pusakane lan negarane. Aswatama = satriya ing sokalima. Arjuna = satriya ing madukara.

Sukmane Gajah Sena Manjing Nyawiji Ing Anggane Satriya, Saengga Ndadikake Saya Kuwat Santosane.mula Wiwit Iku.

Arti dari soal di atas adalah “raden werkudara itu satria di.” setiap satria mempunyai daerahnya sendiri. Dheweke prigel bab olah gada lan ndhuweni kasekten kang linuweh. Gamane raden werkudara yaiku kuku pancanaka, gada rujakpolo lan lambitamuka.

Mau Dijawab Kurang Dari 3 Menit?

Raden pandhu dewanata karma karo dewi kuthi kagungan putra yaiku puntadewa, ratu ing ngamata, raden werkudara satriya ing jodipati, arjuna satriya ing madukar, lan karo. Raden janaka (arjuna) satriya ing madukara 13. Raden nakula satriya ing gumbiratalun / bumi retawu.

Raden Janaka Satriya Ing Madukara.

Raden werkudara merupakan putra kedua dari pasangan raden pandu dewanata dan dewi kunti. Saliyane gada rujakpala sing dadi gaman. Raden werkudara merupakan salah satu dari pandawa.

Gandheng Radn Drstharastha Iku Wuta, Mula Sing Dadi Ratu Ing Ngasta Adhine Yaiku Rade Pandh Dewata.

Raden werkudara satriya ing jodhipati. Raden werkudara merupakan putra bungsu dari raden pandu dewanata dan dewi kunti. Raden werkudara atau bima mempunyai kesaktian dan berbagai senjata, antara lain:

Leave a Comment